Bonus gildyjny delikatnie mówiąc nie brzmi zbyt po polsku...

Pierwszy bonus proponuje zmienić na:
"Gildyjny bonus: punkty smoczego rycerza +100%"
natomiast ten drugi na:
"Bonus1 lidera Ekspedycji - drewno, metal, złoto" + opis " Złoto, drewno i metal ze stosu dają 100% więcej zasobów".