no dajcie mankowi tą kupkę złota, neich się chłopak cieszy,