Quote Originally Posted by Lady_Nika View Post
Kirkus próbuj, tak tragicznie nie jest, czasem uda się wbić do gry
dzięki po 2 godzinach sukces, ale to były nerwy