Closed Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: Protokol změn MMHO verze 134 (21. 1. 2015)

 1. #1
  Czech Community Manager BBRothangald's Avatar
  Join Date
  Jun 2014
  Posts
  862
  Server
  CLA01

  Protokol změn MMHO verze 134 (21. 1. 2015)

  Vážení hrdinové.

  Zde je protokol změn k dnešní aktualizaci. O změnách diskutujte v této místnosti.

  Vážení hrdinové,

  vítejte v první aktualizaci roku 2015. Minule jsme informovali, že budeme pracovat na hrdinském režimu a s radostí oznamujeme, že tyto změny dnes zavádíme.

  Nový hrdinský režim
  Stejně jako předtím se hrdinský režim zpřístupňuje, jakmile hrdina dosáhne 30. úrovně. Krom toho se změnilo hodně věcí. Prvním značným rozdílem jsou tzv. úrovně (či třídy, chcete-li), do kterých se hrdinský režim nyní dělí. Čím vyšší hrdinskou třídu máte, tím obtížnější protivníky potkáte a tím cennější odměny získáte.  Začínáte na první úrovni a poté budete moci zpřístupnit další úrovně v hrdinské kovárně v Šeptajících pláních. Přepracovaný hrdinský režim nabízí nové artefakty, portréty a další odměny, které můžete získat pouze zde.

  Zde je pár příkladů, co můžete na nejvyšší hrdinské úrovni získat:
  Silnější relikvie, ale už žádné legendární artefakty

  Jak vidíte, nový hrdinský režim bude poskytovat relikvie, které se velmi podobají stávajícím legendárním artefaktům, nebo jsou dokonce silnější. Výměnou za to se však v hrdinském režimu už nedočkáme žádných legendárních předmětů. Legendární předměty jsou ve světě Ashan ty nejmocnější předměty. Jelikož jsme zamýšleli zvýšit v budoucnu sílu artefaktů, nezdálo se nám správné, aby legendární předměty ve hře jednou došly do té fáze, že budou slabší než relikvie.

  S legendárními předměty se však neloučíme. Momentálně přehodnocujeme jejich roli a hledáme způsoby, jak je znovu zavést vhodněji.

  Stávající legendární artefakty touto změnou nejsou ovlivněny a zůstávají v inventáři. V týdenních bitvách s bossy se stále dají získávat.

  Nejlepší odměny vždy na nejvyšší hrdinské úrovni
  Jakmile zpřístupníte novou hrdinskou úroveň, bojování v nižších hrdinských úrovních vám poskytne méně cenné odměny. Relikvie například naleznete jen na té nejvyšší zpřístupněné hrdinské úrovni. Některé odměny se dají získat pouze na 13. hrdinské úrovni.

  Co musím pro odemknutí další hrdinské úrovně udělat?
  Musíte doručit zlato, dřevo, kamení a dračí ocel do hrdinské kovárny ve Skrytém domě. Tím odemknete další úroveň.  Proč je hrdinský režim tak drahý?
  Nový hrdinský režim má být výzva na celé měsíce a měl by vám dát důvod, proč MMHO hrát i po dosažení 30. úrovně.

  Musím potřebné suroviny zaplatit okamžitě?
  Ne, sami se můžete rozhodnout, kolik surovin chcete předat. Postup se bude ukládat. Další úroveň se nicméně nezpřístupní, dokud nebude zaplaceno požadované množství surovin.  Co je dračí ocel?
  Dračí ocel je nová surovina, která je dostupná od 30. úrovně. Tuto surovinu musíte předložit v hrdinské kovárně k zpřístupnění nových hrdinských úrovní.

  Kde dračí ocel získám?
  Dračí ocel se dá získat:
  - Jako odměna za bitvy s hrdinskou obtížností (při boji na nejvyšší zpřístupněné hrdinské úrovni získáte dračí ocel navíc)
  - Na Kolbišti sváru
  - Za dokončení Zapomenutého místa na 30. úrovni
  - V obchodě
  - Za dokončení nových hrdinských úkolů

  Co jsou to hrdinské úkoly?
  Hrdinské úkoly jsou nové denní úkoly, které se dají přijmout a dokončit na speciální tabuli ve Skrytém domě. Tato tabule se v Ashanu nachází pouze jedna, a úkoly, které zde můžete plnit, se od úkolů na jiných tabulích liší. Tyto úkoly většinou vyžadují poražení nepřátel ve vaší nejvyšší odemknuté třídě v kooperaci s dalším hrdinou.

  Kde tabuli hrdinských úkolů najdu?
  Tabule hrdinských úkolů se nachází ve skrytém domě v Šeptajících pláních.  Nové zobrazení bojové síly
  V minulosti mohla být bojová síla udaná na mapě provincie a bitevní obrazovce odlišná od toho, s čím jste se pak v provincii skutečně střetli. Toto chování hry jsme změnili a zobrazená bojová síla by nyní měla být vždy stejná bez ohledu na to, kde její hodnotu sledujete.

  Obtížnost expertních bitev a bitev v dobrodružstvích se snížila
  Obtížnost expertních bitev a bitev v dobrodružstvích se snížila.

  Ztráta jednotek v hodnocených bitvách PvP se snížila
  Zastropovali jsme maximální procento jednotek, které můžete ztratit v hodnocené bitvě PvP, na 30 % maxima (předtím to bylo 100 %). Rovněž jsme snížili zvyšování ztráty jednotek na vyšších bitevních úrovních.

  Kooperace: Expertní bitvy, bitvy v dobrodružstvích a bitvy hrdinského režimu se nyní u obou účastníků automaticky přepínají na nejvyšší úroveň nebo třídu
  Obdrželi jsme mnoho hlášení, že hráči na vysokých úrovních grindovali žebříčky tak, že se v expertních bitvách přidali k hráčům na nízkých úrovních. Tímto způsobem získali příliš snadno odměny, které se udělují až za náročné bitvy.

  Proto jsme změnili chování speciálních bitev, jako jsou expertní bitvy, bitvy v dobrodružství a hrdinské bitvy, které nyní automaticky přepnou obtížnost tak, aby se vždy přizpůsobila nejsilnějšímu účastníkovi. To znamená, že expertní bitvy a bitvy v dobrodružství v kooperaci se vždy odehrají na nejvyšší úrovni hrdiny, kterou jeden z hráčů dosáhl. Pokud tedy hráč na 6. úrovni pozve do expertní bitvy hráče na 30. úrovni, bitva se odehraje na 30. úrovni. Ze stejného důvodu budou hrdinské bitvy vždy přepínat na nejvyšší zpřístupněnou třídu jednoho z účastníků.

  Běžné střety a bitvy v úkolech touto změnou nejsou dotčeny.

  Malá zdokonalení
  - Městská tabule úkolů zvyšuje svůj limit na 5
  - Úroveň Dračího rytíře ve výběru hrdinů je nyní udávána v závorkách za úrovní každého hrdiny
  - Nápověda ke zdrojům nyní zdroje vysvětluje více do hloubky
  - Načítací obrazovka byla mírně přepracována
  - Upravené vyskakování artefaktů za odměnu v kooperativních nájezdech coby příprava na novou funkci (více informací oznámíme později)


  Oprava střetnutí v úkolech, která se neobjevují
  Jeden z nejotravnějších bugů byl nejspíš ten, kdy se nehráčská postava potřebná pro úkol neobjevovala, a samotný; úkol se tak kvůli tomu nedal dokončit. Dostali jsme od vás spoustu podkladů s různými údaji, které popisovaly chování této chyby. Nicméně i když jsme tyto chyby rozsáhle testovali a nebyli schopni některé výskyty zopakovat, chyba se stále pojí s přepracováním starého systému a stále existuje nepatrná šance, že něco naším procesem záruky kvality prošlo. Na dalším zlepšení situace budeme pracovat a těšíme se na vaši zpětnou vazbu.

  Opravy chyb
  Limit surovin: Chybějící zpětná vazba při prodeji předmětů s již zastropovanými surovinami
  Hráči nebyli schopni dokončit 2. a 3. fázi bitvy se Sandrem v úkolu „Odsud do Zapomnění“
  Licence se občas nesčítaly správně (v případě použití více licencí současně)
  Úkol „Kamenná komnata“ byl chybný a nedal se splnit
  Úkol „Zničený most” byl po pomoci jinému hráči chybný a nedal se splnit
  Týdenní úkoly se nedaly zrušit
  Úkol „Strhněte jejich totemy“ nebyl dostupný tehdy, kdy měl
  Týdenní úkol „Červí problémy“: červ se na mapě neobjevoval
  Úkol „Vlákna a hrozby“ byl chybný a nedal se splnit
  Úkol „Černé tesáky, černé oči“ byl chybný a nedal se splnit
  Úkol „Poslední Hromový roh“ byl chybný a nedal se splnit
  Šipka hlavního úkolu „Posádka nebude beze mě“ se jevil jako nefunkční a chyběly nehráčské postavy
  Kooperativní nájezd: Bylo obtížné rozpoznat jednotlivé střety, jelikož měly identická jména
  Města: Při vylepšení se zobrazila špatná nápověda
  [LOK] Bitva PvP měla v rozhraní při čekání na hrdinu matoucí popisek
  Artefakty při sebrání nezobrazovaly požadavek na úroveň
  Rozhraní: Výběr hrdiny: Úroveň Dračího rytíře / Prestiže nezobrazena
  Města: Různé dělnické doby sdílely stejnou texturu
  Okno plného inventáře: Artefakty a úlomky neměly rámování
  Země světla: Boj s bateriemi poskytuje méně zkušenosti než následné úkoly
  Bitva v Duchovním světě o několika fázích: Elementálové byli kvůli nízké pohyblivosti příliš slabí
  Blokování: Černá větev: Jižní plošina: Hrdina a Rhianna mohli procházet několika postavami
  Rozdílný název v popisu úkolu a v bitvě
  Úkol „Rozfoukání plamene“ (2210263): U kováře nebyl při pokusu o ukončení žádný dialog
  Úkol „Rozbíjení země“ (2200788 & 2200821): cíl úkolu se odškrtnul, jen když byl hráč ve městě
  Úkol „Odkaz Prázdnoty“ (2280351): "(error) Quest has no quest location"
  Rychlý nákup: Zdroje se nezobrazovaly ve stejném pořadí jako v hlavním rozhraní
  Hráč nezískal odměnu za zabití bosse Požírač s mnoha hlavami v Zapomenutých místech
  Úkol „Hierofanti“ (2255026) byl chybný a nedal se splnit
  Černá větev: Únos dřevorubců: dřevorubci nebyli na mapě
  Vyskakovací okno sloučení jednotek: Pokud hráč jednotky nechce sloužit, okno se nedalo zavřít
  Bitevní chat: Karty chatu se občas při vstupu na bitevní mapu prohodily
  Kooperativní nájezd: Okno vítězství 12. nájezdu udávalo, že 13. nájezd je odemknut
  Bitvy: Kniha kouzel: zobrazuje se pouze 15 kouzel z 16
  Hrdina Azylu měl najednou počáteční úkoly Nekropole
  V bitvě s baronem Madogem bojovali 3 hráči
  Kooperativní bitvy: Výpočet bitevní síly byl nefunkční
  Schopnost „Proražení mysli“ (Unášené zrůdy bez tváře) fungovalo na lichy, i když by nemělo
  [Kolbiště sváru]: Spřátelení menší požírači pavouků vynechali tah
  Město: Obydlí bojovníků: Limit bojovníků: Posuvník automaticky nepřeskočil na maximální hodnotu k najmutí
  Chybová zpráva zobrazovala při pokusu o přijetí čtvrtého denního úkolu příliš aktivních městských úkolů
  UI: V určitém bodě se nepřátelská armáda jen přesunovala
  Rozhraní: Správce armády: tlačítko „Rozšířit limit záloh“ nemělo žádnou funkci
  Úkol „Kamínky v hromádce písku“ byl chybný a nedal se splnit, ukazatel na minimapě se nezobrazoval
  Hráči nemohli načíst jednoho ze svých hrdinů
  Hráčům zůstala kořist (suroviny k dobrodružství) i po opětovném odehrání
  Bitevní síla: Expertní režim zobrazoval vyšší bitevní sílu než hrdinský režim
  Načítací obrazovka byla bez názvu hry
  Zneužití: Hráči hlásili zneužití funkcí hry u hodnocení expertních bitev
  Město: Obydlí: Posuvník: Nekonzistentní chování, pokud hráč neměl dostatek surovin k najmutí celého oddílu jednotek
  Hrdinský režim: Do hrdinského režimu nebylo možné pozvat hrdinu na nižší úrovni
  Bitevní síla v obléhacích bitvách a bitvách s bossy: Některé střety měly příliš nízkou bitevní sílu
  Výuka: Okno výuky bitevních cílů bylo zobrazeno mimo
  Odměna za doporučení přítele: Množství bodů prestiže bylo uříznuto
  Odměna za doporučení: Množství udělených bodů prestiže bylo příliš vysoké
  Úrovně hrdiny byly částečně překryty seznamem přátel
  Zapomenutá místa: Bonusy zkušeností nefungovaly
  Last edited by BBRothangald; 21.01.15 at 17:15.
  BB_Rothangald
  Český komunitní manažer MMHO

Closed Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Ubisoft uses cookies to ensure that you get the best experience on our websites. By continuing to use this site you agree to accept these cookies. More info on our privacy.