Closed Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: Protokol změn MMHO verze 129 (19. 11. 2014)

 1. #1
  Czech Community Manager BBRothangald's Avatar
  Join Date
  Jun 2014
  Posts
  862
  Server
  CLA01

  Protokol změn MMHO verze 129 (19. 11. 2014)

  Vážení hrdinové,

  rádi bychom vás informovali a nejnovějších změnách, které jsme dnes zavedli do hry. Nejvíce jsme se soustředili na opravu chyb. Také představujme pár nových funkcí. Diskutovat o změnách můžete zde.

  Kolbiště sváru
  V Chrámu rytířů v Šeptajících pláních se otevřela cesta na Kolbiště sváru. Jedná se o prastarou zkoušku dovednosti a taktiky. Na Kolbišti sváru se setkáte s (téměř) nekonečnými bitvami o několika fázích, které vám po každé fázi nabídnou cenné odměny. Mezi fázemi nemáte možnost rekrutovat nové jednotky a správné složení vojska je k úspěchu na Kolbišti sváru klíčové. Každý hrdina, který je dostatečně odvážný a výzvu přijme, zde může bojovat jednou za den.

  Přepracování štěstí
  Náš tým mírně znovu vyvážil statistiky štěstí. Hráči by nyní měli v počáteční fázi hry mít větší šanci na zasazení kritického poškození nepříteli. Dále se mírně snížilo celkové kritické poškození při maximálním štěstí.

  Bitvy s bossy a obléhací bitvy – Bojová síla
  Před začátkem bitvy s bossem nebo obléhací bitvy nyní uvidíte bojovou sílu nepřítele. To by mělo pomoct při lepším vyhodnocení výsledku bitvy.

  Potvrzení nákupu Hrdinských pečetí
  Před nejnovější aktualizací hráčům nebylo sděleno, že nakoupili Hrdinské pečeti. Od teď již vždy dostanete zprávu, že se zakoupené Hrdinské pečeti připsaly na váš účet.

  Problém se zaseknutím v úkolu
  Náš tým prošetřil různá hlášení, která jsme od vás obdrželi, a přepracovali jsme mnoho úkolů. Opravili jsme chyby, které jste v hlášeních popisovali. Nicméně jistě víte, že ve hře máme stovky úkolů. Každý úkol musíme prověřit jednotlivě a těšíme se tedy na vaši zpětnou vazbu, kdykoliv najdete další úkol, kde se zaseknete.

  Rovněž jsme přidali možnost zrušit dokončené úkoly.

  Menší vylepšení
  Dva písaři v Zemi světla navíc
  Ke každé městské budově přidány popisky
  Všechny sestavy relikvií se nyní dají zkompletovat

  Přejmenována úroveň hrozby
  Název úrovně hrozby pro průměrnou a vyzývavou úroveň byly přehozeny, jelikož spousta hráčů namítala, že „průměrná“ hrozba by měla být nižší než hrozba „vyzývavá“. Nová posloupnost hrozeb je tedy:

  • Snadná
  • Průměrná
  • Vyzývavá
  • Vážná
  • Smrtící


  Opravy chyb
  Stavební povolení by se již neměly po zbourání vylepšené budovy ztratit
  Hráči by měli dostat malou odměnu i při prohře hodnocené bitvy PvP
  Tikaarova sada artefaktů se nyní dá zkompletovat
  Úkol „Kamínky v hromádce písku“ se nyní dá dokončit
  Úkol „Čekání na posily“ se nyní dá dokončit
  Denní úkol „Vy, kdož věříte“ by již měl vždy fungovat
  Hrdinové již nepřicházejí o příběhové úkoly. To by mělo vyřešit zásek v Šeptajících pláních.
  Nahromaděné poškození a léčení v průběhu času ukazuje množství způsobení poškození či vyléčeného zdraví
  Chyba „Error 25“ by se už neměla objevovat
  Bitevní chat by již měl fungovat vždy
  Pouštní průzkumník nyní zobrazuje správné dialogové okno
  Úkol: Praní světlem nezobrazuje příliš mnoho předmětů
  Úkol: Mezi světlem a vírou nezobrazuje příliš mnoho předmětů
  Vyskakovací okno slučování jednotek se nyní dá zavřít
  Mapa Zapomenutého místa pro hrdinu síly Nekropole na 10. úrovni již neobsahuje zablokovaný střet
  Opravena chyba v lokalizaci úkolu „Další podvodník“
  Sídla jednotek poskytují dostatek zpětné vazby, pokud se jednotky nedají zverbovat
  Nabídka stavu hrdiny: Vzhled: Odstraněno staré tlačítko zrušení změn
  Cestovní mapa by se již neměla při kurzoru nad cílovou ikonou mihotat
  Pokud Sar Khayn následuje hráče, má pro něj vždy úkol
  Člen prázdnoty proti Erionovi v Zemi světla by již neměl umírat tak rychle jako předtím
  Zdraví magických baterií v Zemi světla bylo sníženo
  Kooperativní nájezdy: Názvy nájezdů by se již neměly zobrazovat useknuté
  Byla opravena chyba v boji proti Knězi pavoučího kultu v Drápech Namtaru
  Tlačítko uzavření ve výsledcích bitvy by mělo nabídku uzavřít okamžitě
  Vysvětlující text „Žádné oplácení“ se zobrazuje vedle hlavičky
  Hráči by se nyní měli moci bez problému přihlašovat. Problém se zaseknutým načítáním je opraven.
  Obchod: Sada oblečení: Předměty: Požadovaná třída se již v nápovědě nezobrazuje dvakrát
  Kooperační nájezdy: Okno s odměnami vypadá při již odemknut úrovni nájezdu v pořádku
  Výběr hrdiny: Tlačítka náhledu hrdiny by se neměla překrývat
  Obchod: Dárek: Úvodní sady by již nemělo být možno udělit darem
  Vybavení hrdiny: Postup vzhledu zbraně rytíře smrti se změnil
  Nehráčská postava na konverzi jednotek odstraněna ze hry
  Drápy Namtaru: Bitvy: Ne všechny bitvy jsou pouze úrovně „snadné“
  Mapy s výzvou: Odměny: Kovová odměna se přizpůsobila úrovni
  Runy a úlomky nyní nejsou aktivní, pokud se hráč nachází na Zapomenutých místech
  Aréna PvP: Rozhraní: Časovač před startem bitvy se nedá skrýt klávesou ESCAPE
  Úkol: „Černé tesáky, černé oči“ by již mělo být možné dokončit
  Úkol: „Pokraj bytí“: Opravena možná chyba umožňující neférovou výhodu
  Denní úkol: Doneste XY: Zrušit: Zrušení úkolů by již nemělo rozbít jejich mechaniku
  Vojsko: Stařešinové: Již se nezobrazují jako pěší typ
  Nar-Heresh: Úkol: „Zoufalá opatření“: Značka minimapy je nyní vždy viditelná
  Drápy Namtaru: Úkol: „Všichni královnini pavouci“: Bojový cíl by nyní již měl fungovat
  Černá větev: Šedý kámen: Úkol: „Most přes rozbouřenou řeku“: Mazlíček z úkolu nyní zobrazuje správnou ikonu dle textu na obrazovce
  Okno nové úrovně: Nyní se zobrazuje správná hodnota dodatečných bodů dovednosti
  Akční body: Nápověda akčních bodů vedle portrétu hrdiny byla odstraněna
  Města: Rozhraní si „nepamatuje“ poslední stav města při otevření jiného města
  Kooperativní nájezd: Okno opevnění: Text výhody má nyní nápovědu
  Bojové mapy: Hráč by měl mít možnost podniknout užitečný tah pokaždé
  Úkol: „Bandité Černého tesáku“: Poškození katapultu Nekropole bylo upraveno
  Bojové mapy: Prvky: Hexová pole se již nevyskytují nad grafickými prvky
  Rozvržení bojové mapy: Země světla: Problémy s hexovým polem vyřešeny
  Informační režim: Dovednost bosse „Uhnití masa“: zobrazená hodnota poškození byla opravena
  Cechovní úkoly: Cíle úkolů se při cestování nemění
  Město: Grafika: Pozice dělnického domu na dřevo nyní souhlasí s prostředím
  Úkol: „Vezměte si své léky“: Text se změnil
  Sokolí vrch: Neherní postavy prodavačů už nestojí na stolech
  Nové dovednosti: Bolestné spojení: Postihnuté jednotky s příslušným typem útoku již nezasahují každou jednotku
  První střetnutí u rudy v Šeptajících pláních: Jednotky nyní stráží upravenou rudu
  Hráč při cestování do Kusadlové zátoky již není umístěn na špatné místo
  Mapy s výzvou: Jednotky: Dovednosti: Zapletení Jeskynních snovaček osudu se již nedá zrušit Slunečním koněm rytířů slunce
  Pozvánka do kooperativní bitvy: Text se nezobrazuje useknutý, když je název místa příliš dlouhý
  Kniha kouzel: Nápovědy záložek jsou nyní jednotné a již nezobrazují špatné informace
  Problémy na mapě PvP a kooperační mapě byly odstraněny
  Výuka: Obléhací bitva: Poškození zdí: Informace ve výuce byly opraveny
  Kooperativní nájezdy: Useknuté texty byly opraveny
  Hráč je informován, jakmile začne Šťastná hodinka
  Kooperativní nájezdy: Bojové uspořádání: Úroveň hrozby se již nezobrazuje useknutá
  Režim PvP: Pokud hráč opustí boj na obrazovce čekání, nezíská hodnoticí body
  Kooperativní nájezdy: Výhody: Zkouška mága: Nápovědy zobrazují správnou informaci
  Kooperativní nájezdy 11/12: Jména zkoušek souhlasí se jmény zkoušek ve statistikách
  Úkol: „Hunt for Crimson“ (Lov na karmín): Gramatická chyba v popisu úkolu byla vyřešena
  Ikona kombinovaného úlomku se změnila
  Aréna PvP: Šťastná hodinka: Upozornění: Text se již nezobrazuje useknutý
  Provedena spousta dalších malých textových a grafických změn
  Last edited by BBRothangald; 19.11.14 at 16:16.
  BB_Rothangald
  Český komunitní manažer MMHO

Closed Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Ubisoft uses cookies to ensure that you get the best experience on our websites. By continuing to use this site you agree to accept these cookies. More info on our privacy.