w misji gildi ska zadanie wykończyć 140 szamanów wyżynnych klanów miałem 95 i w ostatniej potyczce 45 nie zaliczonych jak to możliwe?????