Portal opisany jako "portal To Town" znajduje się w żmijowej jamie.