Closed Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: Protokol změn MMHO - vyvážení zdrojů 6 (25. 9. 2014)

 1. #1
  Czech Community Manager BBRothangald's Avatar
  Join Date
  Jun 2014
  Posts
  862
  Server
  CLA01

  Protokol změn MMHO - vyvážení zdrojů 6 (25. 9. 2014)

  Vážení hrdinové.

  Tentokrát vám s předstihem přinášíme protokol změn k aktualizaci, které se uskuteční 25. září 2014 (čili v době, kdy tento protokol sdílíme, změny ještě ve hře nejsou). To proto, abyste měli lepší přehled o skutečně značném množství změn. Tato aktualizace koresponduje s dříve ohlášeným vyvážením zdrojů 6. O změnách prosím diskutujte v této místnosti. Upozorňujeme, že protokol změn sdílíme již dnes, ale změny v něm zmíněné budou implementovány až 25. září.

  Protokol změn:

  Ekonomika a města

  Vyvážení ekonomiky
  - Většina prvků herní ekonomiky vyvážena, větší důraz kladen na města a vojsko.
  - Sídla bojovníků nyní rekrutují nové jednotky déle a mají menší kapacitu, díky čemuž jsou jednotky vzácnější.
  - Kapacita posádky snížena.
  - Produkce dělnického domu se značně snížila, jelikož poskytoval až příliš mnoho surovin bez nutnosti skutečně hrát.
  - Vybírání zlata v radnici sníženo ze stejného důvodu.
  - Obchodníkovy náklady přizpůsobeny nové výši příjmů.
  - Doba výstavby silně upravena.
  - Limit stavebních povolení zvýšen na 999.
  - Pravděpodobnost získání svitků a lektvarů many byly u střetů na vyšších úrovních sníženy, aby se snížilo množství nepotřebného vybavení v inventáři.
  - Počáteční množství Hrdinských pečetí sníženo na 50.
  - Zisk zdrojů byl upraven.


  Systém akčních bodů odstraněn

  - Systém akčních bodů je ze hry zcela odstraněn.
  - Odstraněn limit počtu bitev v příběhu, které můžete vybojovat.
  - Hráči, kteří dříve zakoupili lektvary akčních bodů, budou kompenzováni.

  Limit jednotek
  - Limit počtu záložních jednotek, které s sebou hrdina může mít v jedné pozici na jednotky, se přizpůsobuje úrovni hrdiny a je výrazně nižší než dříve.
  - Limit se s každou nově dosaženou úrovní zvyšuje.
  - Limit záloh lze za Hrdinské pečetě trvale zvýšit v kterémkoliv sídle jednotek.
  - Jednotky, které překročí limit, budou automaticky přeměněny na suroviny odpovídající aktuální hodnotě ve hře. Pokud jste například měli pokročilé jednotky, které překročily limit, získáte zlato a krystaly.

  Limit surovin
  - Podobně jako u jednotek, limit počtu surovin shromážděných jedním hrdinou se nyní přizpůsobuje úrovni hrdiny. Limit je značně nižší než dříve.
  - Limit se zvyšuje s každou nově dosaženou úrovní.
  - Limit surovin lze za Hrdinské pečetě trvale zvýšit.
  - Kvůli předělání předchozích surovin se může stát, že budete mít suroviny překračující stávající limit surovin. Tyto suroviny můžete normálně použít, ale žádné nové suroviny nezískáte, dokud se nedostanete pod stanovený limit.

  Dělníci v dělnických domech
  - Produkci dělnických domů můžete trvale zvýšit tak, že k nim přiřadíte dělníky navíc.
  - Každý jednotlivý dělník trvale zvyšuje produkci o 20 %, a to i po vylepšení budovy.

  Místa pro budovy ve městě přerozdělena
  - Pořadí odemykání míst v radnici se změnilo: radnice 3. úrovně nyní odemyká dvě místa pro budovy namísto jednoho.
  - Radnice 7. úrovně již nové místo pro budovu neodemyká. Stále však poskytne malý bonus k daním.
  Cvičitel jednotek vypnut
  - Cvičitelé jednotek v hlavních městech byli vypnuti a budou ze hry odstraněni v jedné z budoucích aktualizací. Bude tak kladen větší důraz na vylepšování ve městech.
  - Pokud u cvičitelů stále máte jednotky, můžete jejich vylepšení dokončit a vzít si tyto pokročilé jednotky s sebou.

  Hrdinové a úkoly


  Rychlejší dosahování nových úrovní a rychlejší úkoly
  - Zkušenostní odměny za úkoly a střetnutí byly zvýšeny.
  - Splnění úkolů z tabule úkolů by nyní mělo trvat kratší dobu.
  - Obě změny zvýší rychlost, dokud s hrdinou nepostoupíte na novou úroveň.

  Limit úkolů
  - Nyní můžete mít současně aktivní pouze 3 denní úkoly a 3 úkoly z tabule úkolů.
  - Úkoly hlavního příběhu nebo týdenní úkoly nejsou nijak limitovány.
  - Tato změna byla zavedena, aby se zlepšila orientace v úkolech a omezily podvody.

  Tabule úkolů nastavena na stálou úroveň
  - Úroveň úkolů, které nabízí tabule úkolů, se nyní vážou k oblasti, ve které se daná tabule nachází.
  - Pouze tabule úkolů v Zemi světla nyní nabízí úkoly pro hrdiny na 30. úrovni.

  Bonus k vůdcovství Dračího rytíře deaktivován
  - Úrovně Dračího rytíře již neposkytují dodatečné vůdcovství.
  - Hráči s vůdcovstvím na úrovni Dračího rytíře budou resetováni na hodnotu, kterou mají všichni hráči na 30. úrovni.
  - Všichni hráči nad 30. úroveň získávají kompenzaci 10 000 Hrdinských pečetí za odstranění bonusu k vůdcovství.

  Bitvy

  Ligový systém PvP (hráč proti hráči)
  - Opravili jsme možnou chybu, díky níž se dá podvádět neustálým bojováním proti stejnému protivníkovi. Proti stejnému protivníkovi lze nyní znovu bojovat až po uplynutí určité časové lhůty.
  - Resetovali jsme ligy PvP. Všichni hráči musejí začít od začátku. Dochází k tomu kvůli zmiňované příležitosti k podvodu, kterou využilo mnoho hráčů. Díky zmiňovanému odstranění bonusu k vůdcovství je nyní systém PvP spravedlivější a férovější. Hráči s vysokou úrovní Dračího rytíře nyní budou bojovat se stejným počtem jednotek jako hráči na 30. úrovni.

  Ústup z bitev
  - Stejně jako v minulých dílech série Might & Magic už z boje nemůžete ustoupit jen tak.
  - Nyní se při ústupu můžete rozhodnout, zda chcete uprchnout (a riskovat tak další ztrátu jednotek), nebo nepřítele podplatit zlatem, aby vás nechal jít.

  Nepřátelský ústup z bitev
  - Nepřátelské jednotky nyní v případě vysokých ztrát požádají o povolení vzdát se.
  - Můžete se rozhodnout, zda jejich ústup přijmete (bez negativního dopadu na zkušenosti nebo odměnu), nebo v boji pokračovat (např. abyste dokončili určitý úkol).

  Všechny neutrální jednotky vyváženy
  - Všechny neutrální jednotky byly vyváženy tak, aby byly unikátnější a různorodější co se týče pohybu, schopností, útoku, bodů výdrže, iniciativy a odolnosti.
  - Každá jednotka má nyní výraznou silnou stránku (např. velkou odolnost vůči útokům zblízka) a slabou stránku (např. nízkou odolnost vůči ohnivému poškození) – pokud budete věnovat pozornost statistikám nepřítele, celková obtížnost hry by měla zůstat stejná.
  - Pokud se nepřítel zdá příliš silný, zkuste na něj zaútočit jiným složením jednotek a jinými schopnostmi hrdiny. Pokud se i přesto budete domnívat, že je nějaký nepřítel moc silný nebo moc slabý, nahlaste to prosím.

  Schopnost „Pečlivé míření“ lučištníků a střelců z kuše změněna na „Zápalné šípy“
  - V pozdější aktualizaci budou vojska frakcí vyvážena podobným způsobem, se silnými i slabými stránkami jako neutrální jednotky. V současné době analyzujeme data ze soubojů hráče proti hráči (PvP), abychom tak dosáhli co nejoptimálnějšího vyvážení. Než do hry tyto aktualizace zavedeme, zveřejníme statistiky, abychom mohli zohlednit vaši zpětnou vazbu.
  - Předběžný krok v tomto směru je v této aktualizaci změna lučištníků a střelců z kuše: namísto „Pečlivého míření“ mohou tyto jednotky nyní střílet „Zápalné šípy“, které způsobují ohnivé poškození namísto poškození na dálku. Cíl pak bude jedno kolo hořet.

  Hrdinské pečetě

  Nové balíčky v obchodě
  - Úvodní sada změněna: Nyní obsahuje truhlu s vybavením, vozík zlata, 7denní kombinovaný úlomek, 1denní licence automatických bitev a 5 úlomků obelisku. Nyní se dá zakoupit pouze jednou.
  - 3 nové balíčky:
  1) Sada prémiového týdne obsahuje 7denní kombinovaný úlomek, 7denní licenci automatických bitev, 7denní licenci podrobností o nepříteli, 7denní licence opakování bitvy a 10 úlomků obelisku.
  2) Sada bojové síly obsahuje 6 truhel s vybavením (jednu pro každý typ artefaktu), vozík krystalů, vozík zlata a truhlu spotřebních předmětů.
  3) Sada města obsahuje vozík zlata, vozík kovu a jednu sadu staveních povolení.

  Obchod a další funkce
  - Balíčky surovin nyní oproti dřívějšku poskytují dvojnásobek surovin. Jejich cena byla dočasně sražena na polovinu.
  - Účinek buffu zkušeností z kombinovaných úlomků byl zvýšen z dřívějších 30 % na 100 %.
  - Truhly s vybavením nyní ukrývají větší, či památeční artefakt. Menší artefakty už v nich nejsou.
  - Cena prvního rozšíření inventáře hrdiny snížena na polovinu, čili na 2 999.
  - Snížena cena opakování bitvy, okamžitého zverbování a opevnění v kooperativních nájezdech.
  - Stavební povolení změněno na menší balíček (5 povolení namísto 10). Cena snížena na polovinu.
  - Buffy týkající se jen zkušenosti nebo rychlosti byly z obchodu odstraněny.
  - Trvání licencí zvýšeno na 7, 14 a 30 dní.
  - Ceny mnoha položek v obchodě výrazně sníženy.

  Další změny

  Výuka a počáteční oblasti Černá větev a Drápy Namtaru přepracovány
  - Celý začátek hry byl přepracován, abychom lépe představili herní funkce.
  - Počáteční oblasti Černá větev a Drápy Namtaru byly přepracovány tak, aby nabídly více herního obsahu ihned ze začátku.
  - Portály v těchto provinciích byly přemístěny. Cestování mezi nimi je nyní jednodušší.
  - Město hráče se nyní nachází ihned na začátku provincie. Cestování do nejdůležitějších částí provincie je nyní snadnější.
  - Přepracovaná počáteční fáze hry může způsobit, že se hráči zaseknou v prostředí. Vyřeší to teleportace do města.

  Přepracován bonus denního přihlášení
  - Z odměny třetího dne odstraněn lektvar akčních bodů.
  - Runový kámen naděje přemístěn z pátého do třetího dne.
  - Pátý den nyní místo runového kamene naděje získáte licenci automatické bitvy na 5 minut.

  Kooperační nájezdy
  - Určité procento vaší armády je v kooperačních nájezdech po každé bitvě vyléčeno (podobně jako v PvP).
  - Hráči nyní mohou do kooperačních bitev vzít pouze zhruba polovinu vojska než dříve.
  - Ztráty jsou sníženy o 60 %, takže nájezdy jsou nyní o něco snazší.
  - Malá vylepšení uživatelského rozhraní kooperačních nájezdů.
  - Snížená cena v Hrdinských pečetích za postavení opevnění v kooperačním nájezdu.

  Malé úpravy
  - Přidáno nové tlačítko na rovnoměrné rozdělení jednotek do všech dostupných míst na jednotky.
  - Svitky a lektvary many se nyní dají koupit přímo v boji.
  - Zvýšen počet variant složení nepřátelských vojsk.
  - Upraveny odměny za střetnutí v hlavním příběhu.
  - Úlomky zkušeností je nyní těžší najít. Jejich účinek se však zvyšuje o 25 %.
  - U velkých (modrých) artefaktů vybavení nad 16. úrovní je nyní šance na poskytnutí bonusových statistik u pokročilých jednotek.
  - Opravena chyba, kdy některé předměty neměly štěstí nebo ducha.
  - Hrdinské bitvy se nyní na žebříčcích počítají jako expertní bitvy.
  - Správce nyní umožňuje přesunovat předmět po předmětu namísto celého svazku předmětů.
  - Vylepšené dělnické domy jsou nyní po dokončení vylepšení vždy plné.
  - Zapomenutá místa by po dosažení 20. úrovně hrdiny měla být jednodušší.
  - Odstranili jsme ze hry doly.


  Opravy chyb
  - Portrét: Černá větev: Vedlejší úkol: Prasátko v nesnázích: Prasátko nemá portrét
  - Sociální funkce: Seznam skupiny: Nadpis je useknut
  - Kooperativní nájezd: Chybějící zpětná vazba deaktivace u vyvolávacího kruhu
  - Profil hrdiny: Chybějící informace o silové dovednosti
  - Kooperativní nájezd: Chybějící zpětná vazba o opožděném střetu
  - Kooperativní nájezd: Opětovný střet má starý model
  - Inventář/obchod: Spotřební předměty stejného typu se nedají oddělit od skupiny (dělit skupiny)
  - Ukazatel kooperace: Vojsko: Dvojité označení cíle způsobí nemožnost útočit na tento cíl na dálku (kromě útoků hrdiny)
  - Kooperativní nájezd: Informační zpráva: zpráva o výhře kooperativního boje zmiňuje jen jednoho hrdinu
  - Města: Azyl: Textura dělnického domu se překrývala s texturou obydlí rytířů slunce
  - Kooperativní nájezd: Přehledová mapa: Prázdné oblasti po skrolování mapou
  - Backendové rozhraní obchodu: Přehled vojska se nedá znovu aktivovat
  - Města a doly: doly mají větší maximální kapacitu než dělnické domy
  - Hrdinové Nekropole získávají méně stavebních povolení
  - Vylepšení dělnického domu resetuje časovač produkce surovin
  - Bitvy: Pekelný červ: Bitevní objekty ignorují nastavení frakce
  - Boss: Pokud se hráč snaží znovu odehrát 1. a 2. kolo bitvy s bossem, kolo začne ve 2. kole špatnou armádou
  - Nové přehledové mapy provincií: Zmijí doupě se při vstupu na nádvoří nezobrazí
  - Kniha kouzel: Svitky: Ikony úrovní svitků nemají nápovědu/popisek
  - Výuka: Předmět, který si hráč musí koupit, není ihned viditelný
  - Nekropole: Hlavní úkol: Skrze barikády (223011): Jsou zde dva běžné střety vyžadující akční body
  - Podvod v lize PvP (hráč proti hráči) – hráči našli možnost, jak v novém systému PvP manipulovat s bitvami a hodnocením
  - Uživatelské rozhraní: Okno nové úrovně: Dovednosti: Ikona zobrazuje čtvercové okraje
  - Aréna PvP: Uživatelské rozhraní: Výsledek boje: Sezónní body, které již máte, se zobrazí jako první
  - Výuka: Obléhací bitvy: Lučištnické věže: Okna na špatné straně
  - Šeptající pláně: „Svatyně obrany jednotek“ se dá využít dříve, než jsou poraženy bránící jednotky
  Last edited by BBRothangald; 23.09.14 at 16:22.
  BB_Rothangald
  Český komunitní manažer MMHO

Closed Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Ubisoft uses cookies to ensure that you get the best experience on our websites. By continuing to use this site you agree to accept these cookies. More info on our privacy.