Po najnowszej aktualizacji jest błąd w tym skillu. Pomimo, że rzuca się go na 2 rundy i nie jest to okrzyk (nie ma takiego opisu) to rzucenie w następnej rundzie okrzyku (np natchnione natarcie) powoduje, że heroizm zostaje usunięty z aktywnych buffów jednostki i jest tym samym bezużyteczny. Wydaje się, że jest to błąd, no chyba że to "okrzyk jednoosobowy", ewentualnie jest zły opis i trwa on 1 turę a nie dwie jak jest napisane...