Closed Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: Pravidla chování ve hře, v chatu, na fóru

 1. #1
  Czech Community Manager BBRothangald's Avatar
  Join Date
  Jun 2014
  Posts
  862
  Server
  CLA01

  Pravidla chování ve hře, v chatu, na fóru

  Herní pravidla, pravidla chování (chat, forum)
  Moderátoři a administrátoři fóra Might & Magic Heroes Online (MMHO) mohou shromažďovat příslušná data, která v případě potřeby mohou sloužit k identifikaci uživatelů, kteří porušili daná pravidla. Přístup na fórum Might & Magic Heroes Online a jeho použití není možno žádným způsobem vyžadovat, trvat na něm nebo ho vymáhat. Administrátorský tým fóra si vyhrazuje právo vyloučit z použití fóra určité uživatele, ať už dočasně nebo trvale, a to bez uvedení důvodů a bez předchozího varování.

  Veškerá pravidla plně platí v herním chatu a ve zprávách ve hře.


  Internetová etiketa
  Jakákoliv podoba kyberšikany, obtěžování, slovního či psaného násilí je zásadním způsobem proti pravidlům a je třeba ji okamžitě nahlásit týmu podpory a doložit tento skutek důkazy.

  Administrátoři a moderátoři si vyhrazují právo udělit trvalé vyloučení ze hry (ban), pokud se podobná situace vyskytne.

  Urážky, extrémní vulgarita, nadávky a další podobné chování je na tomto fóru zakázáno. Jakékoliv porušení těchto pravidel vyústí ve varování nebo vyloučení administrátory nebo moderátory.

  Na fóru a v herním chatu také prosím mluvte česky nebo slovensky.

  Jakékoliv urážky moderátorů nebudeme tolerovat. Moderátoři na fórum přispívají dobrovolně a nezaslouží si od uživatelů urážky. Administrátoři a moderátoři fóra podniknou proti jakémukoliv porušení pravidel okamžité kroky.

  Trollování, podněcování sporů
  Neposílejte komentáře, jejichž účel je naštvat ostatní diskutéry. Neposílejte ani komentáře, které cíleně vyvolávají negativní reakce. Individuální komentář tohoto rázu může být projevem osobního názoru, ale pravidelné vyjadřování tohoto vyznění a zejména způsobení extrémního incidentu vyústí v trest. Netrollujte a nevyvolávaje spory, tečka. Jedná se o prohřešky, které se budou trestat.

  Soukromá komunikace s podporou, moderátorem, administrátorem
  Jakákoliv diskuze či komunikace se členem týmu podpory, moderátorem nebo administrátorem se považuje za soukromou. Kopírování a následné vložení této komunikace na fórum nebo do chatu je zakázáno.

  Nevhodné nebo nechutné vtipy na globálních kanálech
  Hráči, kteří budou na globálních kanálech sdílet nevhodné nebo „nechutné“ vtipy, mohou být na krátkou dobu potrestáni odepřením přístupu do hry. Forma trestu a jeho délka záleží na moderátorech. Buďte opatrní, co říkáte! Co vy považujete za pouhý vtip, může někdo jiný považovat za urážku. Platí to zejména u vtipů o rasismu, jistých politických tématech, nemocech, atd.

  Žádné diskuze, debaty a konverzace týkající se politiky a náboženství
  Témata jako náboženství a politika se považují za příliš citlivá, kontroverzní a provokující. Jsou tedy zakázána. V herním chatu nebo na fóru hry Heroes Online nemají co dělat. Pokud toto téma otevřete, budete upozorněni, ať přestanete. Pokud budete pokračovat, může následovat trest.

  Stěžování si na moderování
  Co se týče moderování, moderátorů nebo pravidel platných na veřejných kanálech, nepřijímáme žádné stížnosti. Porušení pravidla bude potrestáno.
  Chcete-li nahlásit nekorektní či nepatřičné moderování, pošlete prosím osobní zprávu na fórum uživateli BB_Rothangald nebo pošlete stížnost podpoře.
  Zprávy pište objektivně a konstruktivně. Hrubosti či vulgární výrazy použité při konverzaci se členem týmu MMHO zapříčiní, že vaši zprávu nikdo NEZODPOVÍ.

  Spamování, škodlivé hromadné zprávy a podvody
  Spamování a škodlivé hromadné zprávy nejsou povoleny. V závislosti na okolnostech může posílání podobných zpráv vyústit ve 24hodinové odepření přístupu k službě nebo i ve vyloučení z této služby (hra, chat, fórum). Podvody jsou přísně proti pravidlům a trestají se trvalým odepřením služby.

  Využijte prosím k tomu určený kanál.

  Psaní velkými písmeny, použití klávesy Caps Lock
  Nadměrné užívání velkých písmen nebo klávesy Caps Lock může vést ke krátkodobému nebo dlouhodobému odepření přístupu do služby. O délce trestu rozhodnou moderátoři přítomní v danou dobu. Výjimka se vyjednat nedá.
  Běžné výrazy či zkratky většinou psané velkými písmeny jsou samozřejmě povoleny, pokud jich hráč nezneužívá.

  Podvádění a podvodné programy
  Jakékoliv makro, skript, bot nebo jiný program měnící fungování rozhraní hry se přísně zakazuje. Použití podobných programů může vyústit v trvalé odepření přístupu ke službě.

  Veřejné udání podvádění není povoleno, ať už se jedná o činnosti spojené s několika účty nebo o jakoukoliv jinou podobnou zakázanou činnost. Pokud se domníváte, že hráč se svým účtem podvádí, pořiďte prosím obrázek a pošlete ho na podporu spolu s dalšími užitečnými informacemi. Podvádění hlaste pouze týmu podpory.

  Zneužití, cheatování
  Jakákoliv konverzace nebo sdílení zneužití mechanismů hry nebo cheatů je zakázáno a může vyústit v odepření přístupu ke službě. Cheaty a zneužití mechanismů hry hlaste prosím pouze týmu podpory.

  Soutěže v konverzačním okně nebo na fóru
  Soutěže jakéhokoliv druhu musí být vždy odsouhlaseny administrátory. Zabrání se tak případnému nekalému jednání nebo neférovému obohacení na úkor dalších hráčů.

  Obecně platí pravidlo, že účast v jakékoliv soutěži neorganizované společností Ubisoft nebo Blue Byte je na hráčovo vlastní riziko. Jakékoliv žádosti o náhradu škody musí být zaslány organizátorům soutěže.

  Pokud administrátoři nebo moderátoři neodpoví, neznamená to výraz souhlasu. Administrátorský tým si vyhrazuje právo odstranit témata, která hráče zvou k účasti v neautorizovaných soutěžích, ať už přímo či nepřímo, nebo témata vyzývající hráče k účasti. Odpovědný hráč bude o případném odstranění tématu informován soukromou zprávou.

  Softwarové pirátství, nelegální software, reklama, odkazy
  Jakékoliv žádosti, reklama, propagace nebo odkazy na obsah chráněný autorským zákonem za účelem nelegální činnosti jsou přísně zakázány. Odkazy, jmenování nebo konverzace o prolomení ochrany her (cracky), pirátských skupinách anebo stránkách s nelegálním obsahem je přísně zakázáno. Tato pravidla se vztahují také na uniklý software a další internetový obsah získaný nelegálně. Propagace čehokoliv mimo MMHO může vyústit v trest. Propagace dalších videoher, webových stránek, kanálů na YouTube nebo dalších produktů je zakázána.
  Odkazy na stránky třetích stran atd. jsou zakázány, pokud nejsou výslovně povoleny administrátory, zaměstnanci společnosti Blue Byte nebo moderátory.
  V závislosti na okolnostech se diskuze o důsledcích uniknutí povoluje.

  Nelegální činnost
  Jakékoliv vybídnutí k provedení, naplánování či vykonání činnosti, která by dle aktuálního zákona mohla být označena za nelegální, se přísně zakazuje. Zákaz platí na diskuzích na fóru, v komunikačním systému ve hře a v chatu. Taková konverzace může být moderátory nebo administrátory kdykoliv bez upozornění zastavena.

  Dále si také vyhrazujeme právo dát podnět k soudní žalobě, zejména pokud je ohroženo něčí zdraví.

  Petice a nabádání k bojkotu
  Jakékoliv zmínky o peticích, bojkotech nebo výzvy k účasti na nich budou v závislosti na jejich typu a kontextu zastaveny. Takové jednání může vyústit ve varování nebo trvalé vyloučení bez varování.

  Nedostatek relevantnosti k tématu
  Pokud se diskuze odchýlí od tématu na fóru až příliš, může být buď přemístěna, upravena, uzavřena nebo smazána zcela bez varování.

  Rasismus a škodlivé podněcování
  Zcela odmítáme škodlivé podněcování, rasismus nebo politickou propagandu. Chcete-li vést takovou diskuzi, využijte prosím jiné fórum. Proti jakémukoliv porušení tohoto pravidla podnikneme okamžitý a vhodný zákrok. Vyhrazujeme si právo vymazat, odstranit nebo upravit všechny komentáře, které podněcují rasovou nesnášenlivost nebo jiné škodlivé chování. Také si vyhrazujeme právo stíhat autory takovýchto komentářů. Stejná pravidla se týkají i uživatelských jmen (přezdívek) nebo jmen hrdinů, která takto porušují pravidla nebo porušují platbou legislativu jiným způsobem.

  Pornografie a erotika
  Odkazy, reklamy a obrázky vztahující se k erotickému obsahu nebo obsahu nevhodném pro nezletilé se nebudou tolerovat. To platí také pro uživatelská jména (přezdívky) obsahující nebo popisující pornografické prvky nebo prvky nevhodné pro nezletilé.

  Diskriminace
  Diskriminaci menšin, fyzicky či mentálně postižených osob, sociálně znevýhodněných skupin nebo dalších nebudeme tolerovat a okamžitě takovou diskriminaci postihneme.

  Ochrana dat
  Jakékoliv dotazy ohledně ochrany dat prosím zašlete přímo do naší hlavní kanceláře. Ve fóru je prosím neprobírejte, takováto témata budou okamžitě uzavřena nebo smazána. Ohledně záležitostí ochrany dat prosím kontaktujte Blue Byte GmbH, Adlerstraße 74, 40211 Düsseldorf, Německo.

  Profily, podpisy a avatary
  Na jakékoliv porušení pravidel v uživatelských profilech nebo podpisech budeme okamžitě reagovat. Administrátorský tým a moderátoři rozhodnou, zda již podpis není vhodný. Dotyční uživatelé budou okamžitě kontaktováni a požádáni o okamžitou a vhodnou akci. Administrátoři a moderátoři si však vyhrazují právo zkracovat a upravovat profily bez varování.

  Přezdívky vztahující se ke společnostem a chráněné přezdívky
  Napodobování moderátorů společností Blue Byte a Ubisoft nebo moderátorů na fóru a chatu je zakázáno. Za porušení tohoto pravidla si administrátoři a moderátoři vyhrazují právo udělit trvalý trest.

  Zkratky „Ubi_“ nebo „BB_“ před uživatelským jménem mohou používat pouze zaměstnanci společností Ubisoft a Blue Byte. Pokud se některá z těchto zkratek objeví před jménem „běžného“ uživatele, takový účet může být okamžitě smazán nebo přejmenován. Nechceme, aby došlo k záměně takového běžného účtu s oficiálními účty zaměstnanců a moderátorů.

  Vyhrazujeme si právo z chatu vyloučit, dočasně nebo trvale, taková uživatelská jména, která by kvůli svému pojmenování nebo formě mohla být zaměněna za oficiální účty zaměstnanců Blue Byte nebo Ubisoft nebo členy moderátorského týmu, a to kvůli tomu, že dotyční uživatelé neprovedli žádnou změnu svých uživatelských jmen v souladu s pravidly.

  Také si vyhrazujeme právo na výhradní použití log Ubisoft nebo Blue Byte v našich avatarech, abychom své kolegy nebo potenciální kontakty snáze identifikovali. Užití podobného avatara kýmkoliv bez oficiální pozice ve společnostech Blue Byte nebo Ubisoft může v závislosti na okolnostech vyústit v trest nebo trvalé vymazání avatara. Porušení tohoto pravidla může také vést v soudní žalobu. Použití chráněných jmen a značek společnosti nebo názvů institucí je zakázáno.

  Jednotlivé nezmíněné případy a rozhodovací pravomoc
  Jednotlivé případy nezmíněné v pravidlech tohoto oznámení rozhodne tým administrátorů na základě dostupných skutečností. Administrátoři a moderátoři mají ve všech případech pravomoc učinit konečné rozhodnutí.

  Pravidla pro nezletilé
  Nezletilí musejí mít svolení svých rodičů či opatrovníků k následujícím činnostem:

  1. Účast v soutěžích
  2. Kontaktování e-mailem
  3. Registrace na stránce
  4. Vytváření položek, psaní komentářů

  VAROVÁNÍ:
  Administrátorský tým si vyhrazuje právo tato pravidla upravovat a rozšiřovat. Rádi bychom vás požádali, ať nezkoušíte míru naší trpělivosti. Moderátoři a administrátoři si vyhrazují právo upravovat oficiální fórum a chat ve hře kdykoliv bez varování dle vlastního uvážení.
  Last edited by BBRothangald; 27.08.14 at 13:31.
  BB_Rothangald
  Český komunitní manažer MMHO

Closed Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Ubisoft uses cookies to ensure that you get the best experience on our websites. By continuing to use this site you agree to accept these cookies. More info on our privacy.